Нормативна рамка

Правна рамка (на ЕС и национална) за защита на личните данни (прилага се от май 2018г.):
•    Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679); - изтегли тук.
•    Директива за защита на личните данни в полицейската и наказателната дейност (Директива (ЕС) 2016/680);- изтегли тук.
•    Закон за защита на личните данни;- изтегли тук.
•    Закон за електронните съобщения; -изтегли тук.
•    Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни; - изтегли тук.
•    Инструкция № 1 от 21 декември 2016 г. за обстоятелствата, при които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за нарушения на сигурността на личните данни, формата и начина на уведомяването. - изтегли тук.


Печат   Е-мейл