Required*


1. ГелеСофт ЕООД с настоящото потвърждава, че информацията и личните данни, предоставени от Вас във връзка с внедряването на GDPR се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни на Европейския съюз;


2. Предоставяйки личните си данни, Вие се съгласявате, че тези лични данни ще се обработват и съхраняват за периода, за който това е необходимо за посочена/-ите тук цел/-и, а в определени по закон случаи след първоначалната обработка – за толкова дълъг


3. Събраните лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети лица;


4. Вие имате правото по всяко време да изисквате актуализация на личните си данни, информация относно ползването на личните Ви данни, както и да изисквате изтриване на Вашите лични данни